Mladi u akciji za ruralni krajolik

Jeunes Citoyens en Action pour le Patromoine Rurale
Bannière 2
Bannière 3

 Ruralna baština: motor građanskoga angažmana i osobnoga razvoja za mlade u europskim ruralnim područjima

Potpora Europske komisije za proizvodnju ove publikacije ne podrazumijeva ne odnosi se na sadržaje koji odražavaju isključivo stavove autora

6 partnerskih organizacija s komplementarnim kompetencijama

Bogata mreža europskih organizacija za mlade i organizacija za lokalni razvoj ili valorizaciju baštine:

APARE-CME

Francuska APARE-CME

CHI

Bugarska CHI

ACII

Bugarska ACII

Udruga Brač

Hrvatska Udruga Brač

MCE

Grčka MCE

AMESCI

Italija AMESCI