PEDAGOŠKI ALATI

Alati sadrže aktivnosti, iskušane i testirane od strane profesionalaca i stručnjaka. Aktivnosti su utemeljene na znanstvenoj podlozi koja se navodi u ovom dokumentu.

Organizirani su oko 3 glavna koraka obuke mladih ljudi:

Predložene aktivnosti daju najvažniju ulogu sudjelovanju mladih i iskustvenom učenju, a zahtijevaju kreativnost svakog polaznika i timski rad. Aktivnosti su namijenjene širokoj publici. Većina ih se može izvoditi u skupinama mladih od 12 do 15 godina. Traju od četrdesetak minuta do cijeloga dana, što trenerima omogućuje izbor odgovarajućih aktivnosti i kreiranje vlastitih programa ovisno o vremenu koje imaju na raspolaganju.

Većina ih je iskušana u radu s međunarodnim skupinama mladih i pokazale su se učinkovitima. U takvoj je situaciji naglašena kulturalna raznolikost i različitost ruralne baštine i njezine uporabe.  Do izražaja su došle i prednosti razmjene iskustva i neformalnog, sudjelujućeg učenja na kakvom se temelji  YCARHe.

U svakom od pojedinačnih opisa aktivnosti (listić aktivnosti) pronaći ćete detalje o sljedećim sastavnicama:

  • tema i ciljevi učenja: pružaju neposredan uvid u vrstu i sadržaj pojedine aktivnosti. Ova sastavnica pomoći će vam u izboru najkorisnije aktivnosti s obzirom na vaše specifične ciljeve i na razinu znanja mladih iz određene skupine sudionika;
  • tvrsta aktivnosti i dob pripadnika ciljne skupine pokazat će odgovara li ta aktivnost vašoj skupini. Dob skupine je orijentacijska, samo jedan od prijedloga, jer se većina aktivnosti može prilagoditi svakoj dobnoj skupini;
  • detaljan scenarij donosi upute za provođenje aktivnosti, od organiziranja skupine do očekivanih ishoda i/ili povratne informacije;
  • prostor, materijali i vrijeme potrebni za izvođenje aktivnosti pomoći će u praktičnim pripremama;
  • reference ili kontakt osoba iz YCARHe-a s iskustvom izvođenja aktivnosti, ostavljaju mogućnost za traženje dodatnih informacija.