Djelovati

Nakon aktivnosti otkrivanja, pristupa utemeljenog na osvješćivanju, povećanja interesa mladih za baštinu i njezino promicanje, 3. modul YCARHe-ova pedagoškog vodiča usmjeren je na motiviranje i/ili podržavanje mladih za uključivanje u lokalne projekte i aktivnosti vezane uz baštinu.

Prva je pretpostavka da je skupina dovoljno čvrsta kako bi u zajedničkom radu sudionici mogli razviti ideju. U tu svrhu YCARHe predlaže aktivnosti za jačanje grupne dinamike i rješavanje sukoba, kako bi se olakšala suradnja i komunikacija u skupini.