Νέοι Πολίτες σε Δράση για την Αγροτική Κληρονομιά

Jeunes Citoyens en Action pour le Patromoine Rurale
Bannière 2
Bannière 3

YCARHe 

Η αγροτική κληρονομιά: κινητήριος δύναμη για τη συμμετοχή των πολιτών και την προσωπική ανάπτυξη των νέων Ευρωπαίων της υπαίθρου

Η στήριξη που παρείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κυκλοφορήσει η παρούσα δημοσίευση δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση έγκριση του περιεχομένου της, το οποίο εκφράζει μόνο την άποψη των συντακτών του

ΕΞΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ένα πλούσιο δίκτυο ευρωπαϊκών οργανώσεων νέων και οργανώσεων τοπικής ανάπτυξης ή ανάδειξης της κληρονομιάς

APARE-CME

Γαλλία APARE-CME

CHI

Βουλγαρία CHI

ACII

Βουλγαρία ACII

Udruga Brač

Κροατία Udruga Brač

MCE

Ελλάδα MCE

AMESCI

Ιταλία AMESCI