ΕΞΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ένα πλούσιο δίκτυο ευρωπαϊκών οργανώσεων νέων και οργανώσεων τοπικής ανάπτυξης ή ανάδειξης της κληρονομιάς

APARE-CME

Γαλλία APARE-CME

CHI

Βουλγαρία CHI

ACII

Βουλγαρία ACII

Udruga Brač

Κροατία Udruga Brač

MCE

Ελλάδα MCE

AMESCI

Ιταλία AMESCI