ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

  Στο πλαίσιο αυτού του έργου οργανώθηκαν 4 εργαστήρια πεδίου μεταξύ Σεπτεμβρίου 2016 και Ιουνίου 2017

  • Ένα εργαστήρι εκπαίδευσης εκπαιδευτών που οργανώθηκε στη Ελλάδα : απευθυνόταν στους εμψυχωτές νέων και στους εμψυχωτές για την κληρονομιά και έδωσε την ευκαιρία να ορισθούν οι ανάγκες σε απαραίτητα μέσα  και γνωστικά περιεχόμενα αναφορικά με την συμπεριφορά των νέων κατά την διάρκεια των δράσεων για την ανακάλυψη της κληρονομιάς
  • Τρία διακρατικά εργαστήρια  ευαισθητοποίησης των νέων που έλαβαν χώρα στη Βουλγαρία, την Κροατία και την Γαλλία : απευθύνονταν σε νέους ευρωπαίους προερχόμενους κυρίως από αγροτικές περιοχές. Τα εργαστήρια αυτά επέτρεψαν να εξεταστούν στη πράξη και να τεκμηριωθούν τα στοιχεία και οι δράσεις που έγιναν αποδεκτές κατά την διάρκεια του εργαστηρίου  εκπαίδευσης των εκπαιδευτών με απώτερο σκοπό να ενσωματωθούν στο Κέντρο Τεκμηρίωσης YCARHe.

 

ΕΞΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ένα πλούσιο δίκτυο ευρωπαϊκών οργανώσεων νέων και οργανώσεων τοπικής ανάπτυξης ή ανάδειξης της κληρονομιάς

APARE-CME

Γαλλία APARE-CME

CHI

Βουλγαρία CHI

ACII

Βουλγαρία ACII

Udruga Brač

Κροατία Udruga Brač

MCE

Ελλάδα MCE

AMESCI

Ιταλία AMESCI