Η εργαλειοθήκη

Αυτή η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει αρκετές δραστηριότητες που έχουν δοκιμαστεί από επαγγελματίες και ειδικούς. Όλες τους στηρίζονται στο επιστημονικό πλαίσιο που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο (Βλέπε: βασικές έννοιες ).

Oργανώνονται γύρω από 3 κύρια θέματα για την κατάρτιση των νέων:

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενεργό συμμετοχή των νέων και στη μάθηση βάσει της εμπειρίας. Απαιτούν ατομική δημιουργικότητα και ομαδική εργασία. 

Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε ένα πολύ ευρύ κοινό και οι περισσότερες μπορούν να λειτουργήσουν σε ομάδες νέων ηλικίας από 15 ετών. Διαρκούν από σαράντα πέντε λεπτά έως μια μέρα, πράγμα που επιτρέπει σε κάθε εκπαιδευτή να επιλέξει τις δραστηριότητές του και να διαμορφώσει το δικό του πρόγραμμα βάσει του διαθέσιμου χρόνου.

 Οι περισσότερες έχουν δοκιμαστεί σε διεθνείς ομάδες νέων, με πολύ καλά αποτελέσματα. Σε παρόμοιες καταστάσεις, μπορούν να υπογραμμιστούν η πολιτιστική πολυμορφία των νέων και η πολύ μακρά ιστορία και οι ευρείες χρήσεις της κληρονομιάς. Επίσης, υπογραμμίζεται το όφελος της ανταλλαγής, καθώς και η μη τυπική, συμμετοχική εκπαιδευτική προσέγγιση που προτείνει το YCARHe.

Θα βρείτε λεπτομέρειες για τα ακόλουθα στοιχεία σε κάθε ένα δελτίο δραστηριότητας:

  • το θέμα και οι εκπαιδευτικοί στόχοι, σας παρέχουν άμεση εικόνα των βασικών πλεονεκτημάτων της δραστηριότητας. Αυτά τα στοιχεία θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε χρήσιμες δραστηριότητες για την ομάδα των νέων, βάσει του γνωσιακού επιπέδου της και σύμφωνα με τους συγκεκριμένους στόχους σας. ·
  • το είδος της δραστηριότητας και η ηλικία στόχος του κοινού θα σας δείξουν κατά πόσο η δραστηριότητα ταιριάζει στην ομάδα των εκπαιδευόμενων σας. Ωστόσο, οι προτεινόμενες ηλικιακές ομάδες έχουν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα και οι περισσότερες δραστηριότητες του YCARHe μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε κάθε είδους κοινό·
  • μια περιγραφή όλων των σταδίων που δείχνει πώς λειτουργεί η δραστηριότητα, από την οργάνωση της ομάδας έως τα αναμενόμενα αποτελέσματα και/ή τη συνεδρία ανάδρασης·
  • το είδος του χώρου, τα υλικά και ο χρόνος που απαιτείται ώστε να πραγματοποιηθεί σωστά η δραστηριότητα θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για όλα τα πρακτικά ζητήματα·
  • τέλος, μία ή περισσότερες αναφορές ή πρόσωπα επικοινωνίας από την οργάνωση YCARHe με μεγάλη πείρα στην πραγματοποίηση της δραστηριότητας, σας δίνουν τη δυνατότητα να μάθετε περισσότερα ή να ζητήσετε επιπλέον πληροφορίες.