ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Μετά την κατανόηση των εννοιών και των λειτουργιών της κληρονομιάς, το επόμενο βήμα είναι να μάθουμε πώς να ερμηνεύουμε την κληρονομιά (βλέπε βασικές έννοιες), να την κατανοούμε καλύτερα και να κινητοποιήσουμε τους νέους να εμπλακούν σε αυτήν.

Με τη χρήση ασκήσεων ερμηνείας της κληρονομιάς και μέσων επικοινωνίας (εικόνων, ήχου, βίντεο, διαδικτύου, κ.λπ.), οι νεαροί συμμετέχοντες μπορούν να αναπτύξουν ακόμα περισσότερους δεσμούς με την κληρονομιά τους, να αποκτήσουν κριτική ματιά για τον τρόπο που αυτή τυχαίνει διαχείρισης και, στη συνέχεια, να αναπτύξουν την ανάγκη να μιλήσουν παραέξω για την κληρονομιά τους και να μοιραστούν όσα ανακάλυψαν.