ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

Σε αυτή την εναρκτήρια ενότητα προτείνονται πολλές δραστηριότητες για τη συνδαύλιση του ενδιαφέροντος των νέων για την κληρονομιά που τους περιβάλλει. Πρώτον, υπάρχουν διάφορες ασκήσεις για να αντιληφθούν καλύτερα την έννοια της κληρονομιάς και την τεράστια πολυμορφία της. Η επόμενη φάση είναι η ανακάλυψη και η κατανόηση του δεσμού μεταξύ κληρονομιάς και καθημερινότητας και, γενικότερα, η συμβολή της κληρονομιάς στην τοπική ανάπτυξη, αλλά και το σε τι θεμελιώνεται η πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική κοινότητα.

Σημείωση: Όλες αυτές οι δραστηριότητες ενθαρρύνουν την ομαδική δουλειά. Ανατρέξτε στη Ενότητα 3 - Προώθηση και στήριξη έργων με επίκεντρο τον πολίτη, για όλα τα στοιχεία που συνδέονται με τη δυναμική μιας ομάδας νέων και την ομαδική δουλειά.