Τι είναι κληρονομιά;

Αφού έχετε εξοικειωθεί με τις προτεινόμενες δραστηριότητες αυτής της ενότητας, ο εκπαιδευτής/εμψυχωτής νέων θα πρέπει να μπορεί να εξηγήσει τι είναι η κληρονομιά:

  • η αγροτική κληρονομιά και η πολυμορφία της
  • η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά
  • η υλική και άυλη κληρονομιά