Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Το YCARHe σας προσφέρει αρκετά εργαλεία παρακολούθησης και διαδραστικής αξιολόγησης που επιτρέπουν σε ομάδες νέων ανθρώπων να παρακολουθούν την πρόοδο του έργου τους και να βλέπουν τη δυναμική της ομάδας. Ο εκπαιδευτής/εμψυχωτής νέων θα πρέπει να διευκολύνει την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ομάδας εργασίας.