Μάθετε πώς να αλληλεπιδράτε με την τοπική κληρονομιά

Οι ακόλουθες δραστηριότητες δείχνουν τις δυνατότητες διάδρασης με την τοπική κληρονομιά, από τον σχεδιασμό ενός έργου προώθησης της κληρονομιάς έως την προετοιμασία ενός σχεδίου μιας αποκατάστασης αγροτικών κτισμάτων. Ο εκπαιδευτής/εμψυχωτής νέων θα πρέπει να μπορεί να ενθαρρύνει τους νέους να αναλάβουν δράση.