Έναρξη και διαχείριση εργοταξίου εθελοντών

Βασικά στοιχεία για τη δημιουργία και την ανάπτυξη συλλογικού έργου αποκατάστασης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

κατεβάστε την περιγραφή της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα σε εικόνες​

Επιπλέον πόροι​