Ας χτίσουμε ξανά...

Προσδιορισμός και τεκμηρίωση των χωρικών αλληλεπιδράσεων ενός παλιού κτιρίου και δημιουργία έργου αποκατάστασης με σκοπό νέα χρήση

κατεβάστε την περιγραφή της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα σε εικόνες​

Επιπλέον πόροι​