Ερμηνεία της κληρονομιάς

Αφού έχει εξοικειωθεί με τις προτεινόμενες δραστηριότητες αυτής της ενότητας, ο εκπαιδευτής/εμψυχωτής νέων θα πρέπει να μπορεί:

  • να χρησιμοποιήσει ορισμένες τεχνικές ερμηνείας της κληρονομιάς για να παρουσιάσει την κληρονομιά με ελκυστικό τρόπο για τους νέους
  • να μυήσει τους νέους στη διατήρηση και βελτίωση της κληρονομιάς