Χρήση νέων μέσων επικοινωνίας

Αφού έχει εξοικειωθεί με τις προτεινόμενες δραστηριότητες αυτής της ενότητας, ο εκπαιδευτής/εμψυχωτής νέων θα πρέπει να μπορεί να ενθαρρύνει δημιουργικούς τρόπους ερμηνείας της κληρονομιάς με τη χρήση νέων μέσων επικοινωνίας