Από μια επίσκεψη… στο διαδίκτυο

Μια άσκηση φωτογραφίας και δημιουργικής γραφής για την ανάπτυξη του κριτικού νου και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων για την κληρονομιά

κατεβάστε την περιγραφή της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα σε εικόνες​