Κληρονομία και τοπικές κοινότητες

Αφού έχετε εξοικειωθεί με τις προτεινόμενες δραστηριότητες αυτής της ενότητας, ο εκπαιδευτής/εμψυχωτής νέων θα πρέπει να μπορεί να μοιραστεί με την ομάδα το πλαίσιο της τοπικής κληρονομιάς όσον αφορά το:

  • ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο
  • τις πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές χρήσεις και αξίες
  • τη συνεισφορά στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη