Πήγαινε να δεις, και δείξε το και στους άλλους

Κατανόηση της κληρονομιάς διαμέσου επιτόπιας έρευνας και επεξήγησης της αιτιώδους σχέσης ανάμεσα στις συνθήκες διαβίωσης μιας περιοχής της υπαίθρου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

κατεβάστε την περιγραφή της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα σε εικόνες​

Επιπλέον πόροι​