YCARHe - Младите граждани в действие за опазване на провинциалното/селското наследство

Jeunes Citoyens en Action pour le Patromoine Rurale
Bannière 2
Bannière 3

проект YCARHE

Провинциалното наследство: Превръщане на културното наследство в движеща сила за гражданска ангажираност и личностно развитие на младите хора в провинциалните/селските райони в Европа.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието,

което отразява само възгледите на авторите.

6 партньори с допълващи се умения

Ползата от съществуването на мрежа от европейски младежки организации и асоциации, насърчаващи местното развитие и наследството

APARE-CME

Франция APARE-CME

CHI

България CHI

ACII

България ACII

Udruga Brač

Хърватска Udruga Brač

MCE

Гърция MCE

AMESCI

Италия AMESCI