Инструментариум

Този инструментариум съдържа няколко дейности, проверени и доказани от професионалисти и експерти. Всички те се базират на научната рамка, упомената в този документ (виж: Ключови  думи и понятия ).

Те са организирани около 3 основни стъпки за обучението на младите хора :

Предложените дейности играят фундаментална роля в обучението чрез опит. Те изискват индивидуално творчество  и работа в екип. Дейностите са адресираани към много широка публика и повечето от тях са приложими за младежи на възраст  12-15 г. Те са с продължителност от 40 мин. до един цял ден,което улеснява обучителя при техния избор и съставянето на конкретна програма в зависимост от  времетраенето.

Повечето от тях са изпробвани в интернационални групи млади хора, с много добри резултати. В този случай може да се подчертае културното разнообразие на младите хора,както и широкия обхват на историята и приложението на наследството. Акцентира се върху ползите от споделянето  и личното участие в неформалното обучение, предложено от  YCARHe.

Във  всеки списък от дейности ще намерите детайли относно следните аспекти:

  • Тема и обучителни цели,които Ви дават информация за предимствата на дейността.Тези аспекти ще ви помогнат да изберете полезните дейности за конкретната група в зависимост от нейната подготовка и вашите специфични цели. 
  • Възрастта на целевата група и видът дейност ще ви покаже дали тя е подходяща за вашата група обучаеми. Предложените възрастови групи са препоръчителни и повечето дейности на YCARHe могат да се адаптират към всяка публика.
  • Подробно описание Ви води стъпка по стъпка , от организиране на групата до предвидените резултати.
  • Пространството, времето и материалите,необходими за правилното провеждане на дейността ще Ви помогнат в подготовката на всички практически аспекти.
  • И накрая, един или повече източника на информация,или представител за контакт от  YCARHe със сериозен опит в организация на конкретната дейност ще ви даде възможност да намерите или изискате допълнителна информация.