Насърчаване и подкрепа на осъществявани от гражданите проекти

Модул 3 от обучителния план на  YCARHe цели да мотивира и/или подкрепи младите хора, които имат желание да се включат в дейности или проекти за наследството.

 Това означава, че съответната група е достатъчно обединена, за да разработи заедно една идея. За да се случи това, YCARHe предлага дейности за групова динамика и решаване на конфликти, които ще улеснят сътрудничеството и комуникацията в групата.