Наследството и местните общности

След като се е запознал с дейностите в този модул,обучителят/младежкият работник трябва да може да коментира местното наследство относно:

  • исторически и социален контекст
  • културни, социални и икономически ползи и ценности