Разбиране на наследството и включване в него

След като понятието и функцията на наследството са разбрани, следващата стъпка е научаване как да се интерпретира то ( виж Ключови понятия), за да се включат и мотивират младите хора..

 Като използват медии и упражнения за интерпретиране на наследството (образ, звук, видео,интернет и др.), младите участници ще се научат как да го управляват и разпространяват.