Откриване на местното наследство

Този начален модул дава серия от дейности,които ще стимулират интереса на младите към окръжаващото ги наследство.Първо, има няколко упражнения за разбиране на понятието „наследство” и неговото многообразие.Следващата стъпка е  откриване на връзката между всекидневие, наследство  и неговият принос  за местното развитие, както и  от какво се образуват културните, икономически и социални основи на общността.

забележка:Всички тези дейности насърчават работата в екип. Погледнете модул 3 –Насърчаване и подкрепа на осъществявани от гражданите проекти във всички аспекти,свързани с груповата динамика и работата в екип.