Ключови  думи и понятия

Преди да разгледаме обучителния план на  YCARHe с неговите разнообразни дейности, нека се спрем на някои ключови  понятия, които са в основта на подхода на   YCARHe .

Референтната рамка на  YCARHe се основава на знанието и практическия опит на  партньорите в проекта, които имат дългогодишен опит в промотиране на наследството и работа с млади хора. Партньорските организации са разработили редица практически,неформални образователни инициативи, насочени към младите, които са допринесли за промотиране на наследството в извънградските райони.  Има някои ключови  понятия, които те смятат, че трябва да бъдат взети под внимание, когато се предлагат всякакви неформални образователни дейности за младежи.

Така Вие по-добре ще разберете предложената образователна стратегия. Ако искате да научите повече за изложените принципи и концепции, моля, вижте референтната рамка.

Наследство  на  извънградските  райони

Допълнителни ресурси

Работа в екип и обучение чрез опит

See more about practical teamwork activities

Активно  гражданство

Интерпретиране  на  наследството  и  младежта

See more about activities based on heritage interpretation

медийна  грамотност  за  наследството

See more about using new media in your activities