Какво е наследство?

След като се е запознал с дейностите в този модул,обучителят/младежкият работник трябва да може да обясни какво е наследство:

  • наследство на извънградските райони и неговото многообразие
  • природно и културно наследство
  • материално и нематериално наследство