6 партньори с допълващи се умения

Ползата от съществуването на мрежа от европейски младежки организации и асоциации, насърчаващи местното развитие и наследството

APARE-CME

Франция APARE-CME

CHI

България CHI

ACII

България ACII

Udruga Brač

Хърватска Udruga Brač

MCE

Гърция MCE

AMESCI

Италия AMESCI