ресурсен център

Ресурсен център има за цел да подкрепя всяка младежка организация, работеща в извънградските райони на Европа, която иска да изгради капацитет на персонала си в областта на наследството.

По-специално, целеви групи са:

  • Младежки активисти: всеки, който работи с млади хора, независио дали е доброволец или нает срещу заплащанеw (тоест, на възраст от 15 до 30 г.)
  • Интерпретатори на наследството:всеки, който като хоби или работа разпространява знание за природното и културно наследство на извънградски район и който иска да развива дейности, свързани с младежта.

Целта е формиране на умения, които ръководят младите в процеса от откриване на тяхното местно наследство, до разработване на проект или други дейности, свързани с това наследство.

За да се постигне това, ресурсният център съдържа речник, който обяснява основните педагогически концепции на проекта и инструментариум, който обединява серия от дейности и обучения.