Използване на нови медии

След като се запознаят с предложените в този модул дейности, обучителят/младежкият  работник трябва да може да насърчава креативни начини за интерпретиране на наследството, използвайки нови медии