Το έργο YCARHe

Bannière 5
Bannière 4

Η αγροτική κληρονομιά:

  • πλούτος των ευρωπαϊκών εδαφών που πρέπει να προστατευτεί, να αναδειχθεί και να μεταδοθεί στους νέους,
  • κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη της υπαίθρου, μέσα από την οποία δημιουργείται πλούτος, ζωντάνια και θέσεις εργασίας για όλες τις γενιές.
  • πολύ σημαντική πηγή πρωτοβουλιών των πολιτών για τους νέους, που δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμα παρά ελάχιστα.

κινητήριος δύναμη για τη συμμετοχή των πολιτών και την προσωπική ανάπτυξη των νέων Ευρωπαίων της υπαίθρου

 Το έργο YCARHE προτείνει εργαλεία και πόρους στις οργανώσεις νεολαίας και προστασίας της κληρονομιάς της υπαίθρου, με σκοπό την ενίσχυση και τη στήριξη ατομικών ή συλλογικών πρωτοβουλιών των νέων Ευρωπαίων υπέρ της κληρονομιάς της περιοχής τους

Συμπληρωματικές δράσεις για να προαχθεί η συμμετοχή των νέων σε δράσεις υπέρ της αγροτικής κληρονομιάς

  • Εκπαιδευτικό εργαλείο για την ενίσχυση των ικανοτήτων όσων εργάζονται με τη νεολαία και των διοργανωτών δράσεων για την κληρονομιά στην ύπαιθρο, και για να καταστεί η αγροτική κληρονομιά θεματική των δραστηριοτήτων των οργανώσεων νεολαίας
  • Πόροι στο διαδίκτυο, δωρεάν και εύκολα προσβάσιμοι, για τη συνοδεία των ατομικών ή συλλογικών δραστηριοτήτων των νέων·
  • Διαδρομή κινητικότητας για τους νέους Ευρωπαίους· τρία εκπαιδευτικά εργαστήρια στη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Γαλλία για να εκτιμηθούν οι πόροι σε σχέση με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των περιοχών.

έργο που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΞΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ένα πλούσιο δίκτυο ευρωπαϊκών οργανώσεων νέων και οργανώσεων τοπικής ανάπτυξης ή ανάδειξης της κληρονομιάς

APARE-CME

Γαλλία APARE-CME

CHI

Βουλγαρία CHI

ACII

Βουλγαρία ACII

Udruga Brač

Κροατία Udruga Brač

MCE

Ελλάδα MCE

AMESCI

Ιταλία AMESCI