Έναρξη και διαχείριση ενός campus για την κληρονομιά

Πώς να οργανώσετε εργαστήριο πολυτομεακής μελέτης για ένα τοπικό έργο κληρονομιάς

κατεβάστε την περιγραφή της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα σε εικόνες​

Επιπλέον πόροι​