Εισαγωγή στις τεχνικές κατασκευής ξερολιθιάς

Μετάδοση απλών τεχνικών αποκατάστασης κληρονομιάς με σκοπό τη γνωριμία με την κληρονομιά που συνδέεται με την αγροτική ζωή και τα αγροτικά τοπία

κατεβάστε την περιγραφή της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα σε εικόνες​

Επιπλέον πόροι​