Καμβάς επιχειρηματικών μοντέλων

Στρατηγικό σχεδιάγραμμα διαχείρισης και δημιουργίας «απλών» επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων για έργα που σχετίζονται με την κληρονομιά

κατεβάστε την περιγραφή της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα σε εικόνες​

Επιπλέον βίντεο

Επιπλέον πόροι​