formation des animateurs de jeunesse

referentni okvir za djelovanje animatora za mlade i baštinskih animatora

Projektni partneri su tražili pedagošku osnovu na kojoj bi animatori za mlade i baštinski animatori mogli temeljiti svoje aktivnosti otkrivanja i valoriziranja baštine s mladima. Sveukupnost pedagoških načela i pojmova, stručna podrška i bibliografija kojom se aktivisti mogu služiti objedinjeni su u ovom referentnom okviru, prevedenom na 6 jezika. Referentni okvir bio je podloga i za izradu pedagoških alata, među kojima će animatori pronaći mnoštvo aktivnosti koje mogu razvijati i ostvarivati kroz vlastite pedagoške projekte.

Aktivnosti su organizirane i objedinjene u 3 komplementarne cjeline:

- UPOZNATI BAŠTINU NA RURALNOM PODRUČJU,

- INTERPRETIRATI, RAZUMJETI, POVIJEST I MOGUĆNOST KORIŠTENJA RURALNE BAŠTINE oslanjajući se na informacijske tehnologije i nove medije,

-POKRENUTI DRUŠTVENE PROJEKTE MLADIH U KORIST BAŠTINE oslanjajući se na tehnike grupne animacije koje povećavaju učinkovitost projekata.

Više REFERENTNI OKVIR

6 partnerskih organizacija s komplementarnim kompetencijama

Bogata mreža europskih organizacija za mlade i organizacija za lokalni razvoj ili valorizaciju baštine:

APARE-CME

Francuska APARE-CME

CHI

Bugarska CHI

ACII

Bugarska ACII

Udruga Brač

Hrvatska Udruga Brač

MCE

Grčka MCE

AMESCI

Italija AMESCI