Od posjeta do objave na mreži

Vježba uporabe fotografija i kreativnog pisanja s ciljem razvijanja kritičkog gledišta i komunikacijskih vještina vezanih uz baštinu

Preuzmite opis aktivnosti

Aktivnost u slikama