Да реконструираме

Идентифициране и демонстриране на пространствените връзки на една стара сграда и разработване на реставрационен проект за нов начин на използването и

Изтегляне на описанието на дейността

Активността в снимки

допълнителни ресурси