Подобри своя писмен език над обикновеното изразяване!

Обучение на младата публика  на творческо писане и ключови фактори за по-добро възприемане и комуникиране на наследството .

Изтегляне на описанието на дейността

Активността в снимки

допълнителни ресурси